Na Palubi

Circles_naPalubi

Sail off into timelessnes

 

Hupa Brajdič represents NA PALUBI

Zapis iz dnevnika ene od ladijskih potnic, lady Daydreaming:
»Ne spominjam se, kdaj sem vstopila na to ladjo, vem pa, da sem takrat odplula v brezčasje. Za vedno. Od nekdaj. Na ladji je veliko potnikov in vsak ima svojo posebnost, ki mu je lahko v neznansko breme ali pa v največji užitek. Ponavadi oboje hkrati. Ta hip poleg mene v ladijskem baru sedijo še Mr.Wrong, Mrs.Suppressed Sensuality in Miss Good News. Strežnica Nasty nejevoljno pospravlja kavne skodelice, mornar Hedonist pa se sonči ob bazenu. Zakaj smo tukaj, kam plujemo? Da spoznamo kdo smo in kako se tega otresti?«

Na palubi je pester umetniški dogodek; multimedijski performans, interaktivna razstava, psihološka igra, knjiga v pisanju in eksperimentalna ladijska zabava. K sodelovanju je pritegnil članice in člane ljubljanske umetniške skupine Hupa Brajdič in druge, ki verjamejo v smisel kolektivnega ustvarjalnega popotovanja. Ladja se bo za hip usidrala v ljubljanskem Foundusu, preden se bo podala na osemstodvajseto vožnjo od nikoder, za vedno.

V brezčasje lahko odplujete 13., 14. oktobra ob 20.30 in 15. oktobra ob 19.00.


 

Hupa Brajdič production presents a multimedia artistic event On the Deck

A note from a diary of Lady Daydreamig, one of the passengers on a cruise ship:

»I do not remember exactly when was it that I’ve put my feet on this cruise ship. But I am sure bakc then I sailed into timelessness. For good. Long time ago. There are many passengers on the cruise ship and each and every one of them has its own particularity, which may come as an immense burden or as the greatest pleasure. Usually its both at the same time. At this very moment, you can find Mr. Wrong, Mrs. Suppressed Sensuality and Miss Good News sitting in a bar on the deck. Servant Nasty is reluctantly clearing up dirty coffee mugs and sailor Hedonist is sunbathing at the poolside. Why did we find ourselves on this very cruise ship, and what is our destination? Perhaps to find out who we really are and to change afterwards?«

On The Deck is a multdimentional artistic event; it is a multimedia performance, an interactive exhibition, a psychological play, a book in the making and an experimental entertainment. For this event, Ljubljana’s art group Hupa Brajdič collaborated with many talented individuals, who share the same vision as members of Hupa Brajdič, the strong belief in collective creative journey. Before going on its 820th journey from nowhere to forever, the cruise ship will anchor for a while in Ljubljana’s Foundus.
You can sail off into timelessness on 13th, 14th of October at 20.30 and on 15th of October at. 19:00.


Idejna zasnova, scenarij in vodenje projekta: Alja Bulič, Tina Glavič Novak
Zgodbe: Zgodbarka
Prevod: Nina Behek
Video: Tina Glavič Novak, Toni Poljanec, Živa Petrič
Zvok: Peter Lebar
Glasba: PIP
Kostumografija: Ines Šimunić, Sabell-Christina Fabian, Petra Jeršin
Tehnična podpora: Elvis Sedić
Oblikovanje: Sabell-Christina Fabian
Producent: Hupa Brajdič produkcija, KUD Center 21
Koproducent: KUD Ponor-Bitnamuun

Performerji: Olja Grubić, Sabell-Christina Fabian, Lea Šuligoj, Ines Šimunić, Katarina Jenšterle, Alja Bulič, Bernarda Kristan, Tina Glavič Novak, Toni Poljanec, Tea Grahek, Petra Jeršin, Živa Petrič, Peter Lebar, Sara Isa Djukanović, Kristina Rozman, Urška Košenina, Žan Perko, Padma, Iva Tratnik

 

V sodelovanju z: Zavod Sagar, Društvo poklicnih televizijskih in radijskih napovedovalcev, Zavod Imaginarium, Inštitut za umetnostno terapijo, izobraževanje in ustvarjalni razvoj, AVA-Akademija za vizualne umetnosti
Projekt podpira Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo.


Media:

Interview with Na Palubi Producer Alja Bulič Radio AGORA 105,5 ( 15. September 2018, Klagenfurt)